ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մեդիա
e-draft
e-gov
e-request
citizen

Պաշտոնական էլ. փոստ

39065470@e-citizen.am

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)
Հայտարարություններ
ՀՀ մշակույթի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ «Հ. Թումանյանի թանգարան» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար
31.05.2019

ՀՀ մշակույթի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ նախարարության ենթակայության «Հ. Թումանյանի թանգարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 

Տնօրենի թափուր պաշտոնի մրցույթին մասնակցելու համար սահմանվում են հետևյալ  պայմանները՝

 

Պարտադիր պայմաններ`

◆ ՀՀ քաղաքացիություն.

◆ բարձրագույն կրթություն` հայոց լեզու և գրականություն, թանգարանագիտություն, մշակութաբանություն, արվեստաբանություն, արվեստի կառավարում, տնտեսագիտություն, կառավարում մասնագիտություններից որևէ մեկով.

◆ ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն 3 տարվա կամ առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.

իր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ  իրավական ակտերի իմացություն /այդ թվում` ՀՀ Սահմանադրություն, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ աշխատանքային օրենսդրություն և այլ  իրավական ակտեր/.

«Հ. Թումանյանի թանգարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության զարգացման հայեցակարգ, հիմնադրույթներ մշակելու կարողություն:

 

Լրացուցիչ պայմաններ`

◆ առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն.

◆ ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության իրականացման կարողություն.

◆ աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման անհրաժեշտ  հմտություն.

◆ տրամաբանելու և տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

◆ ենթակաների հետ վարվելու անհրաժեշտ էթիկայի կանոնների իմացություն:

 

Մրցույթը կկայանա  2019  թվականի հուլիսի 12-ին ժամը 10:30 -ին ՀՀ մշակույթի նախարարությունում /հասցեն` ք. Երևան, Կառավարական 2-րդ մասնաշենք, Վազգեն Սարգսյան 3, 5-րդ հարկ/:

 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները  նախարարություն  պետք է անձամբ  ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

◆ դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով /լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս/.

◆ մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների  տիրապետումը հավաստող փաստաթղթերի /դիպլոմների, վկայականների, աշխատանքային գրքույկի կամ վերջիններիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  համապատասխան մարմնից տեղեկանք/ բնօրինակները և մեկական պատճենները.

◆ զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակը և պատճենը, կամ համապատասխան տեղեկանք /միայն արական սեռի անձինք/.

◆3x4 սմ չափսի մեկ լուսանկար.

◆ անձնագիրը և  պատճենը.

◆ ինքնակենսագրությունը.

◆ դիմողի կողմից լրացված կադրերի հաշվառման թերթիկը.

◆ տեղեկանք մշտական բնակության վայրից.

◆ հրատարակված հոդվածների  ցանկը և  գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթերը /դրանց առկայության դեպքում/.

բնութագիր` վերջին աշխատավայրից.

«Հ. Թումանյանի թանգարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության զարգացման` դիմողի  կողմից մշակված  հայեցակարգ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են  ամեն օր, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, ժամը 14:00 -ից  մինչև 17:00-ը: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է`  14. 06. 2019 թ., տեղեկատու հեռ.`011 / 51-63-11/:

Վերադառնալ
book-fest
komitas-150
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

© 2004 - 2011. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:
Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի թույլտվությունը:

Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 3: