ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մեդիա
e-draft
e-gov
e-request
citizen

Պաշտոնական էլ. փոստ

39065470@e-citizen.am

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)
Հայտարարություններ
ՀՀ մշակույթի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ նախարարության ենթակայության «Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար
01.11.2018

Տնօրենի թափուր պաշտոնի մրցույթին մասնակցելու համար սահմանվում են հետևյալ պայմանները`
 
Պարտադիր պայմաններ`
◆ ՀՀ քաղաքացիություն.
◆ բարձրագույն կրթություն` երաժշտական արվեստ և կատարողական արվեստ, կամ մշակութաբանություն, կամ արվեստի կառավարում, կամ տնտեսագիտություն  մասնագիտություններից որևէ մեկով.
◆ ձեռնարկատիրական կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն 3 տարվա կամ առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.
◆ իր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն /այդ թվում` ՀՀ Սահմանադրություն, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ աշխատանքային օրենսդրություն և այլ  իրավական ակտեր/.
◆ «Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության զարգացման հայեցակարգ, հիմնադրույթներ մշակելու կարողություն:
 
Լրացուցիչ պայմաններ`
◆ առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն.
◆ ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության իրականացման կարողություն.
◆ աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման անհրաժեշտ հմտություն.
◆ տրամաբանելու և տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
◆ ենթակաների հետ վարվելու անհրաժեշտ էթիկայի կանոնների իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ին, ժամը 10:30-ին, ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմում /հասցեն` ք. Երևան, Կառավարական 2-րդ մասնաշենք, Վազգեն Սարգսյան 3, 5-րդ հարկ/:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները նախարարության աշխատակազմ պետք է անձամբ ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
◆ դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով /լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս/.
◆ մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետումը հավաստող փաստաթղթերի /դիպլոմների, վկայականների, աշխատանքային գրքույկի կամ վերջիններիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան մարմնից տեղեկանք/բնօրինակները և մեկական պատճենները.
◆ զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակը և պատճենը, կամ համապատասխան տեղեկանք /միայն արական սեռի անձինք/.
◆ 3/4 սմ չափսի մեկ լուսանկար.
◆ անձնագիրը և պատճենը.
◆ ինքնակենսագրությունը.
◆ դիմողի կողմից լրացված կադրերի հաշվառման թերթիկը.
◆ տեղեկանք մշտական բնակության վայրից.
◆ հրատարակված հոդվածների  ցանկը և գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթերը /դրանց առկայության դեպքում/.
◆ բնութագիր` վերջին աշխատավայրից.
◆ «Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության զարգացման` դիմողի կողմից մշակված  հայեցակարգ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, ժամը 14:00-ից մինչև 17:00-ը: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է`  15.11.2018 թ., տեղեկատու հեռ.`011/51-63-11/:
Վերադառնալ
baker-jule-11
tumanyan-150
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

© 2004 - 2011. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:
Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի թույլտվությունը:

Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 3: